top of page
kantoor vergaderzaal.jpg

ADVOCATENKANTOOR

DIEDERIK

VAN RENTERGEM

advocaat - schuldbemiddelaar - erkend bemiddelaar in familiezaken

kantoor%2520bloemen_edited_edited.jpg

VISIE

Ieder mens is waardevol, en het waard om voor te strijden. Speciale aandacht moet hierbij worden gegeven aan de zwakste medemens.

Het kantoor staat garant voor een warme en persoonlijke aanpak, met grote betrokkenheid.

Elke persoon is uniek, elk dossier is uniek. Dit vraagt dan ook telkens een unieke aanpak.

Er wordt geluisterd, advies verleend, onderhandeld, bemiddeld, en indien noodzakelijk geprocedeerd. 

SPECIALISATIES

Meester Van Rentergem behandelt voornamelijk volgende soorten zaken.

collectieve%20schuldenregeling_edited.jpg

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

Meester Van Rentergem wordt veelvuldig aangesteld door de Arbeidsrechtbank als schuldbemiddelaar.

U kan op het kantoor ook terecht om een procedure collectieve schuldenregeling op te starten. Dit is steeds gratis en snel. Wanneer u op de consultatie alle noodzakelijke stukken mee hebt wordt het verzoekschrift in uw aanwezigheid opgesteld, en de volgende dag afgegeven aan de Arbeidsrechtbank.

Indien er reeds een procedure voor u loopt, en er doen zich moeilijkheden voor kan meester Van Rentergem steeds tussenkomen bij de schuldbemiddelaar of rechtbank.

PERSONEN EN FAMILIERECHT

Er kan bijstand worden verleend in alle procedures met betrekking tot personen en familierecht. Echtscheiding, omgangsrecht, alimentatie, grootouders die contact wensen met kleinkinderen, afstammingsrecht,...

personen%20en%20familierecht_edited.jpg
strafrecht_edited.jpg

STRAFRECHT

Meester Van Rentergem kan u bijstaan gedurende de volledige strafprocedure. Vanaf het eerste verhoor tot en met bijstand voor de strafuitvoeringsrechtbank.


Er kan bijstand worden verleend aan verdachten van een misdrijf, en slachtoffers.

OCMW WETGEVING

Werd het leefloon u geweigerd, werd u een sanctie opgelegd door het OCMW, ontvangt u niet waar u recht op hebt, , wordt u beschuldigd van fraude,... meester Van Rentergem kan u desgevallend bijstaan mocht hierover betwisting bestaan.

OCMW_edited.jpg

Heeft u advies nodig over een onderwerp dat niet tussen onze specialisaties staat, neem dan ook zeker eens contact op zodat meester Van Rentergem kan nagaan hoe hij u kan helpen.

ERELOON

Iedereen verdient toegang tot het recht.

Om die reden zal steeds worden nagegaan of er recht is op juridische tweedelijnsbijstand. (Pro Deo)

Indien er recht is zal steeds Pro-Deo worden gewerkt.

Indien er geen recht is op Juridische tweedelijnsbijstand zal steeds een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt omtrent de te betalen kosten en erelonen. Hierbij zal steeds rekening worden gehouden met enerzijds het belang van de zaak en anderzijds de financiële draagkracht van de rechtszoekende.

NEEM CONTACT OP

Overwale 8, 9000 Gent

09/282-74-76

Bedankt voor de inzending!

bottom of page